محتوا
1397/11/25 14:15

غیر فعال شدن جایگاه افراد غیر فعال

همکاران عزیز

امروز ٢٥ بهمن ٩٧

کلیه جایگاه نماینده فروشی که از ابتدای بهمن ماه ٩٦ تا کنون جایگاه آنها غیر فعال بوده است در ژنولوژی جابجا شده و دیگر زیر مجموعه شما نخواهند بود . جایگاه آنها تبدیل به مشتری خواهد شد و تمام زیر مجموعه های غیر فعال آن ها نیز جابه جا شده و زیر مجموعه فعال آنها به اولین بالاسری فعال خواهد رسید.
در صورتی که آن شخص مجدد تصمیم به فعالیت در سازمان گرفت با درخواست "جابجایی جهت فعال شدن مجدد" به عنوان نماینده فروش بدون مجموعه سابق خود این امر میسر خواهد شد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :