محتوا
1398/02/11 10:32

روز جهانی کار و کارگر

صبح تو آینه یه نگاه به صورتم انداختم

یهو یه چین رو پیشونیم دیدم اومدم با دستم فشارش بدم که صاف شه،خراش کوچیک رو دستمو دیدم زل زدم بهشون و رفتم تو فکر یاد دستای پر چین و چروک کارگری افتادم که دیروز دیدم به خودم گفتم یه زخم رو دستت دیدی چین صورتت یادت رفت اونی که همه وجودش پر زخم و خراشه پس چی؟

اون حتما خودشو یادش رفته : اون خودشو برای بچش فراموش کرده

خودشو برای خانوادش فراموش کرده

خودشو برای دوستش فراموش کرده

 اون خودشو برای ایرانمون فراموش کرده  

 آره واقعیت اینه منم یه کارگرم  

 تو هم یه کارگری

همه ایران یه کارگرن

به خودم گفتم تو که قلب فیروزه ایت الان به لرزه اومده نذار به قلب ایرانمون زخمی بخوره :

من ، تو ، ما ، همه کارگر ایرانم هستیم ... روز کارگر مال ماست، چون ایران مال ماست

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :