1400/07/16 15:20

روز جهانی کودک

دنیای کودکان، دنیای زیباییست.
دنیایی رنگارنگ مثل مدا درنگ هایشان.
دنیایی شاد مثل بازی های کودکانه شان.
با این تفاوت که سپیدی دل های پاک و سبزی صداقت های بی مانندشان، منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست
16 مهرماه روز کودک بر تمام کودکان سرزمینم مبارک باد.

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :