آکادمی پرشین وی

 

"پرشین وی" راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب » را از «عالی » جدا می کند. "پرشین وی" ظاهرا شروعی است جدید، اما درواقع دنبال کننده ی است جدی، مصمم، قوی و باانگیزه در راهی که سنگ بنای آن را سال ها قبل بنیان نهاده است تا بتواند خالق فرهنگ صحیح نتورک سالم در کشورعزیزمان ایران باشد. "پرشین وی" درصدد است تا با توجه به ضرورتهای دنیای سریع و مدرن امروزی، بستری مهیا نماید تا با رعایت اصول دانش، مهارت و نگرش که لازمه رسیدن به شایستگی و موفقیت است، سبک زندگی جدید، سالم و موفقی را در جامعه، ساری و جاری کند. این امرباعث تولد تفکری به نام کار آفرینی گردیده است. کارآفرینانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم چرخه های اقتصادی جامعه را به گونه ای به چرخش درمی آورند که به سمت توسعه کشور با سرعت بیشتری گام بردارد. این مهم از اهداف و باورهای زیر ساختی "پرشین وی" است. یکی از مهم ترین گامهای "پرشین وی"، ایجاد بستری برای آموزش و پرورش درقالب یک آکادمی بوده است. این آکادمی، دانش را زیر بنای سایر ابعاد شایستگی و یکی از راه های اصولی راهبری می داند که موجب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری، انعطاف پذیری فکری و به کارگیری سایر استعداد های بالقوه افراد می گردد. در کنار کسب دانش، فراهم کردن بستری جهت شناخت استعداد های بالقوه و پرورش توانایی افراد در کسب مهارت، به منظور رسیدن به موفقیت و افزایش سطح بازدهی در زندگی فردی، شغلی و اجتماعی از اصول دیگری است که "پرشین وی" به آن معتقد است. همسو شدن دانش و مهارت مستلزم داشتن نگرشی عمیق، با اصالت و شرکت راه سوم پارسیان قدرتمند است و یکی از راه های رسیدن به آن، داشتن الگوهای ارزشمندی همچون حمایت، اتحاد و همدلی است. پیوستن این موارد، منجر به شکل گیری خانواده فیروزه ای "پرشین وی" شده و داشتن نگاه کمال گرایانه می تواند به انتخاب هوشمندانه افراد برای قدم گذاشتن در مسیری به سوی پیشرفت و تعالی و همسو با اهداف شخصی و از آن با ارزش تر اهداف مشترک اجتماعی به ساخت جامعه ای توسعه یافته و هم نگرش کمک کند. کمال گرایی راهی است که به هدف نیز اعتبار می بخشد. "پرشین وی" مسیر خود را برای رسیدن به اهدافش، مسیری کمال گرا توصیف کرده و برنامه ریزی اش در این مسیر، درجهت تکامل سبک زندگی فردی و درنتیجه اثربخشی غیرمستقیم به سبک زندگی اجتماعی و رسیدن به باورهای ارزشمند و کسب موفقیت جمعی است. "پرشین وی"، مسیری است که در آن ، فعالیت تک تک اعضای آن می تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی، ثروت ملی و پرستیژ جهانی شود! مسیری پرپیچ و خم، اما هدفمند که درنهایت می تواند با افتخار، اعتبار و رضایتمندی، یک شبکه سالم و محبوب را به تصویر بکشد!

و این راه ادامه دارد...

زیرا رویای شما، ماموریت ماست

Persianway Academy