طرح تجاری پرشین وی

  

طرح درآمد زایی شرکت "پرشین وی"

در طرحهای درآمد زایی شرکت به دلیل تفاوت در سود ناخالص محصولات، پورسانت فروش محصولات بر اساس امتیاز محصولات محاسبه می گردد. هر محصول امتیاز خاص خودش را دارد که هیچ ارتباطی با قیمت آن محصول ندارد، بلکه رابطه مستقیم با سود ناخالص آن محصول دارد. در ادامه نحوه محاسبه امتیاز محصولات توضیح داده می شود.

 نحوه محاسبه امتیاز محصولات:

ارزش ریالی هر امتیاز برای پرداخت پورسانت 10.000 ریال می باشد.

برای محاسبه پورسانت فروش هر محصول، کافیست امتیاز آن محصول را ضربدر ارزش هر امتیاز (10.000 ریال) کرده ، و عدد حاصله را در درصد پورسانت فروش آن محصول ضرب کنید.

عدد حاصله پورسانت فروش آن محصول می باشد.

طرحهای درآمد زایی شرکت به 6 طرح ترکیبی تقسیم می شود:

- طرح خرده فروشی

- طرح پلکانی

- طرح پورسانت حجمی

- طرح پاداشهای ماهانه

- طرح پاداش راهبری

 

طرح خرده فروشی:

در این طرح 24% از امتیاز محصولات فروخته شده توسط هر شخص به عنوان پورسانت خرده فروشی به خود شخص در آن واحد به عنوان تخفیف پرداخت می گردد.

به عنوان مثال: فرض می کنیم که شما محصولی را فروخته اید که 100 امتیاز دارد.

روش محاسبه پورسانت شما به شکل ذیل می باشد:

100 (امتیاز کالا) X 10.000( ارزش هر امتیاز) X 24% (پورسانت فروش) = 240.000 (ریال پورسانت)

طبق محاسبات بالا پورسانت شما به ازاء خرده فروشی یک محصول 100 امتیازی 240.000 ریال می باشد.

 

طرح پلکانی:

در این طرح بر اساس میزان امتیاز محصولات فروخته شده توسط گروه فروشتان، تا 7 سطح به شما به شرح روبرو پورسانت پرداخت می گردد.

به عنوان مثال: فرض کنید یکی از افراد سطح یک شما محصولی 100 امتیازی را فروخته است.

روش محاسبه پورسانت شما به شکل ذیل می باشد: 100 (امتیاز کالا) X 10.000 (ریال ارزش امتیاز) X 5% (درصد پورسانت) = 50.000 (ریال پورسانت)

در این مثال پورسانت شما به ازاء فروش یک محصول 100 امتیازی در سطح یک 50.000 ریال می باشد.

  

طرح پاداش حجمی:

در این طرح زمانی که درهر ماه،حداقل سه گروه شما و در هر گروه حداقل 500 امتیاز از محصولات شرکت به فروش برسد، 3% از حجم فروش 7 لایه از سازمان فروش به عنوان پاداش حجمی در آن ماه به شما پرداخت می شود.

طبق جدول ذیل درصد پاداش حجم فروش افراد می تواند افزایش یابد.

طرح پاداشهای ماهانه :

در این طرح افراد به ازاء کمک به رشد و ارتقاء افراد زیر مجموعه به رده بالاتر در هر شاخه حداقل یک نماینده واجد شرایط طبق جدول زیر پاداش دریافت می نمایند.

در مثال ذیل حجم فروش سازمان شما در گروه A 2000 امتیاز، گروه B ، 3000 امتیاز، گروه C ، 1600 امتیاز و در گروه D ، 1500 امتیاز می باشد. در این مثال شما می توانید 3.5% از حجم فروش سازمانتان را طبق محاسبات ذیل به عنوان پاداش دریافت کنید: 2000 گروه A + 3000 گروه B + 1600 گروه C + 1500 گروه D = 8100 امتیاز مجموع فروش سازمان 8100 (امتیاز) X 10.000 (ارزش امتیاز) X 3.5% (درصد پاداش) = 2.835.000 (ریال پاداش) پاداش شما از این طرح در این مثال (2.835.000 ریال) می باشد.

Persianway Business Plan

 

 

پاداشهای ماهانه :

در این طرح افراد به ازاء کمک به رشد و ارتقاء افراد زیر مجموعه به رده بالاتر (که هم رده خود فرد گردد) در هر شاخه حداکثر بابت سه زیر مجموعه هم رده طبق جدول زیر پاداش دریافت می نمایند که در جدول با ستاره مشخص گردیده است.

* قابل ذکر است پاداش ارتقاء شخصی که به رده بالاتر رسیده تنها به اولین نفر هم رده خواهد رسید.

به طور مثال:

- اگر شخصی نماینده ارشد باشد و زیر مجموعه یک نماینده ارشد باشد تنها به این نماینده ارشد پاداش خواهد رسید و به نماینده ارشد های بالاتر از آن پاداش تعلق نمی گیرد.

- اگر شخصی نماینده ارشد باشد و زیر مجموعه یک نماینده ممتاز باشد به آن نماینده ممتاز (به دلیل اینکه هم رده نیست) پاداش نخواهد رسید و به اولین نماینده ارشد بالا سر آن پاداش تعلق خواهد گرفت ( اگر رده بالاسری پایین تر از خود شخص باشد به اولین هم رده بالاتر از خود خواهد رسید)

- اگر شخصی نماینده ارشد باشد و زیر مجموعه یک سرپرست باشد به آن سرپرست پاداش نخواهد رسید( اگر رده بالاسری بالاتر از خود شخص باشد پاداش به هیچ یک از هم رده های بالاتر از خود شخص هم نخواهد رسید).

- وقتی که شخص به رده بالاتر می رشد فقط درصد پلن حجمی وی ارتقاء پیدا می کند و از پلن پاداش ماهانه مبلغی تعلق نمی گیرد زیرا این پلن فقط و فقط برای کمک به رشد و ارتقاء افراد زیر به مجموعه به لول بالاسری ها می باشد.

 

طرح پاداش راهبری:

نماینده ممتاز:

بر اساس ساختار پاداش نماینده ممتاز هر نماینده ممتاز، معادل 3% از امتیاز حجم فروش کل ، دریافت خواهد کرد. مبلغ پاداش حجمی از این پاداش قطع گردیده و مابه التفاوت آن به نماینده ممتاز تعلق خواهد گرفت.

نماینده ارشد:

بر اساس ساختار پاداش نماینده ارشد هر نماینده ارشد، معادل 3.5% از امتیاز حجم فروش کل ، دریافت خواهد کرد. مبلغ پاداش حجمی از این پاداش قطع گردیده و مابه التفاوت آن به نماینده ارشد تعلق خواهد گرفت.

سرپرستی فروش:

بر اساس ساختار پاداش سرپرستی فروش هر سرپرست ، معادل 4% از امتیاز حجم فروش کل ، دریافت خواهد کرد. مبلغ پاداش حجمی از این پاداش قطع گردیده و مابه التفاوت آن به سرپرست فروش تعلق خواهد گرفت.

سرپرستی ارشد فروش:

بر اساس ساختار پاداش سرپرستی ارشد فروش هر سرپرست ارشد، معادل 4.5% از امتیاز حجم فروش کل ، دریافت خواهد کرد. مبلغ پاداش حجمی از این پاداش قطع گردیده و مابه التفاوت آن به سرپرست ارشد فروش تعلق خواهد گرفت.

مدیریت فروش:

بر اساس ساختار پاداش مدیریت فروش هر مدیریت ، معادل 5% از امتیاز حجم فروش ، دریافت خواهد کرد. مبلغ پاداش حجمی از این پاداش قطع گردیده و مابه التفاوت آن به مدیریت فروش تعلق خواهد گرفت.