1400/07/05 15:56

اربعین حسینی

گفتم به خدا بین دعایم که دلتنگ اذان حرم کرب و بلایم،
همان جا که دل از سوز فراغش شده بی تاب،
همان جا که زده دست به دامان زمین خوشة مهتاب،
همان وادی سوز و عطش و درد،
همان وادی شرمندگی آب،
همان وادی پاک حرم حضرت ارباب،
همان جا که زمینش همه نور است،
پر از شور و شعور است،
حماسه است، غرور است،
شرمنده تر از وادی طور است و فرش حرمش از پر حور است و بر مهدی زهرا همه شب راه عبور است،
همان جا که حرم خانة دل هاست و عشقش همه در آب و گل ماست،
زیارتگه زهراست، عبادتگه موسی است، دخیل حرمش حضرت عیسی است، و زیباست،
خدا محو تماشاست که یک سو حرم شاه، و یک سو حرم حضرت سقاست
اربعین حسینی ۱۴۰۰ تسلیت باد.

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :