اهداف و استراتژی ها

"پرشین وی" برندی موفق را با معجزه ی صداقت، پشتکار و سخت کوشی، به مشتریان و نیز همکاران خود نوید می دهد و بر آن است تا از تکنولوژیهای وارد شده در ایران نهایت استفاده را کرده و در جهش امروزه ی اقتصاد جهانی سهمی را برای خود و کشور عزیزمان ایران رقم بزند.

رسیدن به اهداف بزرگ تجاری جز درسایه همدلی و همزبانی مدیران و کارکنان مجموعه میسر نمی گردد.  نمایندگان فروش، مشتریان وکارکنان "پرشین وی" با ارزش ترین دارایی شرکت هستند و رهبران "پرشین وی" با محور همدلی و همزبانی، همکاران خود را انتخاب و منسجم کرده اند. برای راهبران شرکت این موضوع بسیار مهم است که همه ارزش های سازمانی را بشناسند و از نظر اخلاقی خود را متعهد بدانند که نمونه خوبی از خود ارائه دهند.

راهبران شرکت "پرشین وی" می دانند که جهت حصول اطمینان از این که مدیران و نمایندگان کنونی و آینده شرکت، پیام یکسانی را در مورد آنچه به آن ایمان دارند و از آن حمایت می کنند صادر می کنند، لازم است به آموزش توجه ویژه داشته باشند. راهبران "پرشین وی" می دانند که هر اندازه تعداد بیشتری از ما به آنچه می گوییم عمل کنیم، شرکت قدرتمند تری خواهیم داشت و این رمز جهانی شدن ما خواهد شد.

Strategy & Goals