برترین سفیران سلامت

سفیــر ســـلامــت فیروزه ای کیســــت؟

چاره امروز ما "خودمراقبتی" است. خودمراقبتی یعنی اعمالی آگاهانه و هدف‌دار که افراد برای خود، فرزندان و خانواده‌شان و اطرافیان نزدیک خود انجام می‌دهند تا تندرست بمانند و از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کند. کارشناسان معتقدند که برای آموزش و توسعه خودمراقبتی، نیاز به تربیت یک "سفیر سلامت" در هر خانواده داریم؛ سفیر سلامت فیروزه ای، عضوی از خانواده "پرشین وی" است که داوطلبانه مسئولیت سلامت خود واعضای خانواده‌اش را می‌پذیرد.

عملکرد سفیران سلامت "پرشین وی"، با محوریت “خودمراقبتی” به منظور حفظ حیات و ارتقای سلامت خانواده ها انجام می شود. از جمله مهم ترین اهداف این طرح:

• فراهم نمودن شرایط و زیر ساخت های خود مراقبتی که منجر به توانمند سازی افراد جامعه شود.

• معرفی و اموزش روش مصرف محصولات آرایشی بهداشتی و تغذیه و سلامت

• ترویج فرهنگ خود مراقبتی در بین عموم مردم

• بالا بردن دانش و آگاهی عمومی در مورد خود مراقبتی، بهداشت و سلامتی

• کمک به اصلاح شیوه های زندگی

• کمک به اصلاح فرهنگ مصرف محصولات آرایشی بهداشتی و تغذیه و سلامت

• کاهش هزینه های سلامت و افزایش رضایت بیماران خود مراقبتی در واقع اقدامات و فعالیت های آگاهانه و آموخته شده ای است که فرد به صورت هدف دار و در جهت حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده خود انجام می دهد. از این رو در صدد آن برآمدیم که با کمک شما عزیزان فیروزه ای برترین سفیران سلامت هر ماه را در خانواده "پرشین وی" در این صفحه معرفی نمائیم.

برترین ها

شماره

سفیر سلامت

محصول

NPS1

ناهید‌گرامی شالقونی

روغن آرگان، شامپوی سر و نمک آکوادیتاکس سلوکس

NPS2

لیلا طاهرخانی

روغن آرگان، شامپوی سر و نمک آکوادیتاکس سلوکس

NPS3

معصومه آقایی

قهوه سبز،نوشیدنی هپیکس و مالت جوکلاسیک

NPS4

الهام گل افروز

قهوه سبز،نوشیدنی هپیکس و مالت جوکلاسیک

NPS5

سارا حسین زاده

مالت کلاسیک و نوشیدنی هپیکس

NPS6

کبری‌میر احمدی

نوشیدنی هپیکس، مالت کلاسیک، ویتامالت آناناس

NPS7

فرخنده راهنما

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت آناناس

NPS8

ساجده یعقوبی

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت آناناس و مالت خرما

NPS9

سارا شیرانی

ویتامالت آناناس و ویتامالت سیب

NPS10

مژگان اسکندری

قهوه سبز و نوشیدنی هپیکس

NPS11

گل افروز خیر خواه

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت آناناس، عصاره کامبوچا

NPS12

ذکیه طاهر پرور

نوشیدنی هپیکس و مالت خرما

NPS13

نجمه صدوقی

نوشیدنی هپیکس، مالت جو، ویتامالت سیب و آناناس

NPS14

محمد اسماعیلی

نوشیدنی هپیکس

NPS15

فرشته سلیمانی

شامپو سر زنانه سلوکس و روغن آرگان

NPS16

آسیه رضوانی مقدم

شامپو سر مردانه سلوکس و روغن آرگان

NPS17

زهرا مولودی

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت خرما و ویتامالت آناناس

NPS18

نجمه حاتمی

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت خرما و ویتامالت آناناس

NPS19

طوبی میرزائی

شامپو سر زنانه سلوکس و نمک آکوآدیتاکس رزماری

NPS20

صغری محمدیان

نوشیدنی هپیکس، جو مالت، قهوه سبز و لوسیون بدن

NPS21

مریم حسن زاده

نوشیدنی هپیکس، جو مالت و روغن آرگان

NPS22

معصومه آقایی پور

نوشیدنی هپیکس، قهوه سبز، روغن آرگان

NPS23

معصومه آقایی پور

شامپو بدن، نمک آکوآدیتاکس و نوشیدنی هپیکس

NPS24

فاطمه هنرور

نوشیدنی هپیکس، ویتامالت آناناس، مالت چاکلت و قهوه

NPS25

معصومه‌ آقایی پور

روغن آرگان

NPS26

زهرا مولودی

نوشیدنی کامبوچا، مالت جو و ویتامالت آناناس

NPS27

زهرا پرویزی

نوشیدنی کامبوچا، قهوه سبز و ویتامالت آناناس

NPS28

سمیه خلیلی

نوشیدنی کامبوچا و قهوه سبز

NPS29

کاظم رضایی

شامپو سر، نمک آکوادیتاکس، روغن آرگان و مالت جو

NPS30

فاطمه فرهادی

نوشیدنی کامبوچا، مالت جو و ویتامالت آناناس

NPS31

سمیه خلیلی

نوشیدنی کامبوچا و قهوه سبز

NPS32

مریم سروندی

نمک‌آکوادیتاکس، نوشیدنی کامبوچا و مالت جو

NPS33

سوده مهاندوست

ویتامالت آناناس و قهوه سبز

NPS34

الهام خلیلی

نوشیدنی هپیکس، مالت جو کلاسیک و ویتامالت خرما

NPS35

طوبی میرزایی

شامپوی سر مردانه سلوکس

NPS36

سمیرا ماهروئی

نوشیدنی هپیکس، مالت خرما، مالت جو و قهوه سبز

NPS37

آنیتا برزگر

نوشیدنی هپیکس، مالت جو، نمک آکوادیتاکس

NPS38

فاطمه رضاپور

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS39

معصومه آقایی پور

نوشیدنی و قهوه سبز هپیکس، نمک آکوادیتاکس

NPS40

شیما برآبادی

مالت جو کلاسیک، ویتامالت سیب و نوشیدنی هپیکس

NPS41

ابوالفضل عنبری

قهوه سبز هپیکس

NPS42

فاطمه رضاپور

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS43

ناهید شجاع

نوشیدنی هپیکس

NPS44

مینا درود

نوشیدنی هپیکس و قهوه سبز هپیکس

NPS45

فاطمه رضاپور

قهوه سبز هپیکس

NPS46

حانیه حیدرنژاد

نوشیدنی هپیکس

NPS47

نائره پاسخی

شامپو سر زنانه و نمک آکوادیتاکس

NPS48

سمیه خلیلی

قهوه سبز و نوشیدنی هپیکس

NPS49

فرخنده یعقوبی

نوشیدنی، مالت جو کلاسیک و ویتامالت آناناس

NPS50

خانم بونصری

نمک آکوادیتاکس سلوکس

NPS51

خانم بونصری

نوشیدنی و قهوه سبز هپیکس

NPS52

خانم مشهوری

قهوه سبز هپیکس

NPS53

خانم ابوالحسنی

مالت جو کلاسیک و نوشیدنی هپیکس

NPS54

معصومه میرزایی

قهوه سبز، نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک

NPS55

زهرا مولودی

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک

NPS56

کبری احمدیان فرد

نوشیدنی، مالت جو کلاسیک و قهوه سبز هپیکس

NPS57

پانته آ شمس الدین

مالت جو کلاسیک و نوشیدنی هپیکس

NPS58

مریم حسن زاده

ویتامالت سیب و نوشیدنی هپیکس

NPS59

رقیه رحیم زاده

ویتامالت خرما و نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS60

ندا بهرامی و هاجر محبوبی

مالت جو کلاسیک و نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS61

شیما برآبادی

نوشیدنی کامبوچا و قهوه سبز هپیکس

NPS62

شیما برآبادی

شامپو بدن زنانه و نمک آکوادیتاکس سلوکس

NPS63

کبری احمدیان فرد

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS64

مهرداد مرتضایی

نوشیدنی کامبوچا هپیکس، مالت جو و قهوه سبز

NPS65

سمانه صفار شرق

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS66

فرشته صادقی

نوشیدنی کامبوچا هپیکس، مالت جو و قهوه سبز

NPS67

زینب سیاه پوش

قهوه سبز هپیکس و نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS68

رقیه رحیم زاده

نوشیدنی کامبوچا هپیکس و قهوه سبز

NPS69

آسیه کشتکار

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS70

کبری احمدیان فرد

نوشیدنی هپیکس

NPS71

محمد مرادی

قهوه سبز هپیکس

NPS72

رعنا ناظمی

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS73

کبری احمدیان فرد

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS74

آنیتا برزگر

ویتامالت آناناس، نوشیدنی هپیکس و نمک آکوادیتاکس

NPS75

سحر داروغه

نوشیدنی کامبوچا هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS76

رقیه رحیم زاده

نوشیدنی و مالت جو هپیکس

NPS77

شیما برآبادی

قهوه سبز و نوشیدنی هپیکس

NPS78

سید داود موسی

قهوه سبز و نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS79

سید امید موسوی

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS80

شیما برآبادی

قهوه سبز، ویتامالت آناناس و نوشیدنی هپیکس

NPS81

بهزاد زرگری

مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS82

فاطمه فرهادی

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS83

ناهید مقدم

نوشیدنی هپیکس، مالت جو و ویتامالت آناناس

NPS84

زینب کریمیان

نوشیدنی هپیکس، مالت جو و ویتامالت آناناس

NPS85

مهرداد مرتضایی

قهوه سبز هپیکس

NPS86

مریم نیازمند

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS87

طاهره آغاسی

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS88

نفیسه کلاهدوز

نوشیدنی هپیکس، مالت جو و ویتامالت آناناس

NPS89

زینب کریمیان

نوشیدنی کامبوچا هپیکس

NPS90

زهره حداد

قهوه سبز هپیکس

NPS91

سمانه صفارشرق

نمک آکوادیتاکس

NPS92

فاطمه نجاری

شامپو سر و نمک آکوادیتاکس سلوکس

NPS93

خانم الهام صنعتی

قهوه سبز هپیکس

NPS94

ماه پری اکرامی

نوشیدنی هپیکس

NPS95

سارا جراحی

قهوه سبز هپیکس نوشیدنی هپیکس

NPS96

فائزه حیدری

قهوه سبز هپیکس نوشیدنی هپیکس

NPS97

مریم نژاد محمد

قهوه سبز هپیکس نوشیدنی هپیکس

NPS98

مهدی یوسفی

قهوه سبز هپیکس

NPS99

محمدعباسپور

نوشیدنی هپیکس

NPS100

فاطمه علیپور

مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS101

مونس مداحی

نوشیدنی هپیکس

NPS102

مریم بیگلری

قهوه سبز

NPS103

لیلا عمویی

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS104

مصطفی مشعل دار

نوشیدنی هپیکس و مالت جو کلاسیک هپیکس

NPS105

مرضیه‌سادات محمدی

نوشیدنی هپیکس

NPS106

سپیده کمالی روستا

نوشیدنی هپیکس

NPS107

مریم غلامی

شامپو سلوکس و نمک اسکراب آکوادیتاکس

NPS108

حجت باروئی

قهوه سبز هپیکس

NPS109

مریم غلامی

نوشیدنی کومبوچا

NPS110

محبوبه میلانلوئی

نوشیدنی کومبوچا

NPS111

آذر آقاجان

نوشیدنی کامبوچا

NPS112

زهرا اسماعیل رزاده

نوشیذنی کامبوچا

NPS113

مژگان‌موسوی مقدم

شامپو سلوکس و نوشیدنی کامبوچا

NPS114

ریحانه رجائیان

نوشیدنی کامبوچا

NPS115

بهناز قبادی

قهوه سبز هپیکس

NPS116

مینا وافی

نوشیدنی کامبوچا

NPS117

محمد داوری

قهوه سبز هپیکس

NPS118

زیبا هراتی

نوشیدنی کامبوچا

NPS119

مشتری

قهوه سبز هپیکس

NPS120

خانی

بادی اسپلش سلوکس

NPS121

تنهایی

بادی اسپلش سلوکس

 

Best Health Ambassadors

شرایط ارائه مدارک سفیران سلامت جهت تماس فیروزه ای:

- زمان دقیق شروع و پایان دوره

- هماهنگی با مصرف کننده جهت تماس فیروزه ای قبل از شروع دوره و عکاسی ​از موضوع

- عکس تاثیر مصرف قبل از شروع مصرف و پایان دوره مصرف (توجه داشته باشید زاویه عکاسی از موضع و نو​ر مناسب جهت عکاسی با کیفیت رعایت گردد)

- ارائه اطلاعات تماس