شرایط ارسال

کلیه سفارشات شما عزیزان بر اساس دسته بندی ذیل، نحوه ارسال آن به صورت پیشتاز یا سفارشی متمایز و ارسال هر بسته با هر وزنی به هر کدام از شهرهای ایران تنها با هزینه ۳۰۰۰ تومان​ ارسال می گردد. موارد شامل پست پیشتار:

👈 سفارشات شامل محصولات فرای اُل از 3 عدد به بالا

👈 سفارشات شامل بیشتر از 5 قلم (تنوع اقلام)

👈 سفارشات شامل محصول کومبوچا

👈 سفارشات شامل پک مانند پک ستاره دار یا پک های چندتایی( به غیر از پک 5 عددی روغن شش میل فرای اُل و پک ادکلن) موارد شامل پست سفارشی:

👈 سفارشات شامل کمتر از 5 قلم (تنوع اقلام)

👈 سفارشات دارای محصولات فرای ال کمتر از 3 عدد