قوانین عصرانه فیروزه ای

اجرای هرفرآیند نیاز به قانون دارد.

درصورتی که قوانین اجرای عصرانه های فیروزه ای تدوین و آموزش داده نشود، ممکن است نمایندگان، آن را به صورت سلیقه ای اجرا کنند. ذکر قوانین و چارچوب های لازم برای اجرای این فرآیند بسیار حائز اهمیت می باشد.این قوانین با مشارکت ذینفعان تهیه شده و در اختیار آنها قرار داده می شود.

 

در این قسمت، قوانین تشکیل عصرانه فیروزه ای ها به سه دسته تقسیم می گردد:

1. قوانین پیش نیاز برگزاری

2. قوانین حین برگزاری

3. و قوانین فرآیند پس از برگزاری

 

الف: قوانین لازم جهت برگزاری عصرانه فیروزه ای:

۱- متقاضی برگزاری عصرانه فیروزه ای باید حتما باید کد واحد داشته باشد.

۲- دعوت نامه یک هفته قبل از مراسم باید برای مدعوین ارسال شده باشد.

۳- هر نماینده می تواند 2- 3 نفر مهمان به همراه خود بیاورد.

۴- دریافت دستور تهیه پخت و پز انواع عصرانه با محصولات پرشین وی.

۵- گذاشتن سفارش و تهیه محصولات برای برگزاری عصرانه فیروزه ای.

۶- مکان مناسب برای برگزاری عصرانه فیروزه ای را داشته باشد.

۷- به ازای هر 30 نفر از مدعوین، لازم است یک دستگاه POS وجود داشته باشد.

۸- فهرست مشاورین محصولی که قرار است در عصرانه فیروزه ای باشند باید از قبل اعلام شود. نسبت مناسبی بین مدعوین و مشاوران محصولی باید وجود داشته باشد.

۹- پیشنهاد می شود، تعداد مدعوین عصرانه فیروزه ای هایی که توسط نماینده ها و در منزل میزبان انجام می شود نهایتا 15 نفر می باشد.

۱۰- آماده سازی و پرورش مشاوران سلامت و زیبایی مسلط به مباحث تئوریک پوست و مو، تغذیه و سلامت، بهداشت فردی و بهداشت محیط زیست و تسلط بر محصولات پرشین وی.

۱۱- لازم است به ازای هر 5 نفر شرکت کننده در عصرانه فیروزه ای، یک مشاور سلامت و زیبایی از طرف سازمان فروش حضور داشته باشد.

۱۲- تهیه فرم های مشاوره.

۱۳- تهیه لیست قیمت محصولات جهت گرفتن سفارش.

۱۴- تهیه پوشش سفید و فیروزه ای برای مشاوران و استفاده از پوشش مکمل فیروزه ای رنگ مثل روسری و یا شال.

۱۵- انجام کلیه فعالیت ها با توجه به چک لیست.

۱۶- رعایت آیین نامه توسط برگزار کننده عصرانه فیروزه ای انجام شود.

 

Party plan Rules

 

ب: قوانین حین برگزاری عصرانه فیروزه ای:

۱- هرخریدی که مدعوین انجام می دهند، باید در فرم ثبت شود که چه کسی ، به چه مقداری و چه چیزی را خریداری کرده است. و همچنین توسط چه کسی به مراسم دعوت شده است.

۲- در پذیرایی مهمانان باید از محصولات پرشین وی ( تهیه کیک و نوشیدنی و دسرهای متنوع) استفاده شود و به آنها اشاره شود.

۳- محصولاتی که در در عصرانه فیروزه ای به عنوان تستر در اختیار مجموعه قرارداده می شود باید سالم به شرکت برگردانده شود. درغیر این صورت نماینده موظف به پرداخت هزینه آن محصولات خواهد بود.

۴- حین برگزاری مراسم عصرانه فیروزه ای باید عکس و فیلم تهیه شود.

۵- هنگام برگزاری مراسم از بنر ها،عکس ها و تیزرهای تاثیرات محصولات قبل و بعد از استفاده از محصول به نمایش گذاشته شود.

۶- به طور انتخابی از بازی و یا قرعه کشی بین مدعوین مراسم استفاده شود.

ج)قوانین پس از برگزاری عصرانه فیروزه ای:

۱. ارسال یک نسخه از عکس ها و فیلم ها از مراسم به آدرس کلینیک کافه پرشین وی: cafeclinic@persianway.ir و شرکت درمسابقه قاب فیروزه ای.

۲. انعکاس اخبار برگزاری در رسانه های اجتماعی خود.

۳. ارسال گزارش به شرکت مبنی بر اینکه چند نفر به عصرانه فیروزه ای دعوت شدند و چند نفر در آن مراسم حضور داشتند.

۴. ارائه گزارش میزان حجم فروش در آن مراسم.

۵. انجام تعهدات آموزشی و فروش در بازه زمانی تعیین شده.