برترین فروشندگان

 

ردیف

 

 

 

 

فروشندگان برتر آذر ماه 1399

 

 

 

 

1

 

 

 

 

فرانک نوروزی رودسری

 

 

 

 

2

 

 

 

 

نسرین نظری خوش دره گی

 

 

 

 

3

 

 

 

 

زهرا نمازی

 

 

 

 

4

 

 

 

 

جواد طاهری اردلی

 

 

 

 

5

 

 

 

 

زهرا توسلی

 

 

 

 

6

 

 

 

 

سید محمد موسوی خمامی

 

 

 

 

7

 

 

 

 

مهین تیمورزاده

 

 

 

 

8

 

 

 

 

منیر لک

 

 

 

 

9

 

 

 

 

محمود استکی دخد

 

 

 

 

10

 

 

 

 

محمدرضا نجف پور کردی

 

 

 

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.