برترین فروشندگان
 
 ردیف  برترین فروشندگان مرداد ماه ۱۳۹۷
1 علی محمد حسن زاده
2 فاطمه زهرا نامنی
3 سیده آریا باباشهابی
4 فهیمه حاج علی عسگری
5  عفت آبرودی
6 فرزانه شیخ الاسلامی
7 فاطمه ملااسدالله
8 احمد علی پروین
9 مریم عبدی
10 بهمن شفیعی
11 سیده مریم حسینی وردنجانی
12 زینب سعیدنژاد

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.