برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان دی ماه 1397

1

افسانه شجاعی

2

سمانه ایوبی

3

کرم احمدیان فرد

4

محبوبه همتی

5

فاطمه مقیم فاروجی

6

پروانه یاراحمدی

7

مجتبی حسن زاده

8

اعظم جغتائی

9

نصرت اله یاراحمدی

10

صدیقه نجف زاده سریده

11

مهسا حسن زاده

12

مریم دانش پایه

13

پریسا انصاری

14

مریم عاملی

15

مرتضی سالاروند

16

سکینه عبدالله زاده

17

منیر لک

18

نصرت جوشقانی

19

ناهید نامنی

20

فاطمه ملکی

21

زهره نادی نجف‌آبادی

22

حسن انبائی فریمانی

23

فرشته صنعت گرباب الدشتی

24

محمدحسن بختیاری ژان

25

محسن ضیاء

26

سحر شمسی

27

هانیه رجبی

28

شهلا فلاحی

29

سکینه جان محمدی سردابی

30

زهرا درویش نیا سرابستانی

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.