برترین فروشندگان
 

ردیف

برترین فروشندگان اسفند ماه 1398

۱

سیده زهرا میرجلیلی محنا

۲

حسینعلی ولیدادی

۳

سید محمد حسن پور خوجین

۴

نرگس اکبری ادرگانی

۵

ناهید محمد ابراهیم

۶

زهره حسینی

۷

اکرم رئوفی

۸

زهرا ابوالحسنی

۹

سمیه یوسف نژاد

۱۰

زهره قدیری فروشانی

۱۱

وحید حاجی بابایی

۱۲

الهه صادقی

۱۳

افسانه شجاعی

۱۴

توحید بهبودی پساوئی

۱۵

زهرا حسینی چالشتری

۱۶

مرضیه ذاکر

۱۷

جهانگیر اسحقی کاکشی

۱۸

مریم فرامرزی

۱۹

امیر فتحی

۲۰

حمیرا جان بیگی

۲۱

فاطمه دهقانی محمد آبادی

۲۲

عصمت کیانی دسفاردی

۲۳

زهره شمس قارنه

۲۴

مونا کهن قنبریان

۲۵

نرگس یاراحمدی

۲۶

نفیسه علی کاظم نجف آبادی

۲۷

زهرا بیدخوری

۲۸

زهرا فعال زاده

۲۹

ناهید ظریف

۳۰

علی صباغی

۳۱

زهرا بخشی

۳۲

سمیه غفاری قابل

۳۳

زینب عبدالهی

۳۴

افسانه کرامتی برابادی

۳۵

شمیم برابادی

۳۶

فاطمه ملایی

۳۷

عبدالباسط ملاحسینی

۳۸

زهره میرعلی زاده

۳۹

کوثر نخعی

۴۰

اعظم وطندوست

۴۱

مبینا اسدی کیا

۴۲

گودرز پاپی

۴۳

رضا ابراهیمی

۴۴

الهام حسینزاده

۴۵

مریم آقایی پور

۴۶

مریم نوکندی

۴۷

فریبا دستیار

۴۸

هاشم عارف نژاد

۴۹

نرگس زارعی

۵۰

معصومه گرمرودی نژادرستمی

۵۱

معظم حسین پور گرمه چشمه

۵۲

ناصر سلطانی

۵۳

ناهید طهماسب پور افشار

۵۴

سمانه جهانی جم

۵۵

کرم احمدیان فرد

۵۶

زهرا رضاپور

۵۷

زهرا قرایی

۵۸

سحر ناجی

۵۹

الهام شیرمحمدی

۶۰

فاطمه مسائلی

۶۱

فرخ ریاحی زانیانی

۶۲

آرشام دلخوش بقمچ

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.