برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان شهریور ماه 1398

۱

ثریا مظلوم

۲

نگین سادات رومینا

۳

لیلا متین قهفرخی

۴

معصومه رضائی

۵

رقیه قلی پور

۶

الهام سردار

۷

سیده فاطمه سرفراز خشت مسجدی

۸

زهره صادقی مهارلویی

۹

نسترن حسینی القادری

۱۰

ابوالفتح شیرمردی

۱۱

حکیمه حسنی

۱۲

زینب رسولی

۱۳

افسانه جانی درمیان

۱۴

رضا شکوهی

۱۵

سمیرا نورا

۱۶

علی فرخ پور

۱۷

آتنا حمیدی

۱۸

سهراب چاهی

۱۹

شقایق کثیری

۲۰

فاطمه قاسمی

۲۱

زینب کابوسی

۲۲

مرتضی سبحانی

۲۳

وجیهه زارع فیض آبادی

۲۴

محبوبه فانی الله آبادی

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.