برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان بهمن ماه 1397

1

امیررضا الماسی نوکیانی

2

سمانه ایوبی

3

سیده زهرا میرجلیلی محنا

4

اعظم جغتائی

5

کرم احمدیان فرد

6

فرزانه حشمتی

7

کبری هارون رشیدی

8

نسیم صحرایی شاهخالی

9

حسین سیار پیران

10

ملینا میرصادقی

11

اعظم پور پیرعلی

12

پروین خدایی تهرانی

13

مریم دانش پایه

14

مریم فتحی

15

زهرا درویش نیا سرابستانی

16

محمد ابراهیم مسعودی

17

محمدتقی متقی فر

18

اعظم یوسف کریمی

19

محبوبه همتی

20

مریم حلاج

21

مهری حقیقی نجف آبادی

22

معظم حسین پور گرمه چشمه

23

زهرا حیدری نیا

24

زهرا دردانه

25

محمد مهدی حیدری

26

سکینه عبدالله زاده

27

حانیه رمضانیان

28

فاطمه گل پرور

29

نجمه محمد حسنی

30

اکرم فیاضی

 

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.