برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان فروردین ماه 1398

1

بهمن شفیعی

2

سیده زهرا میرجلیلی محنا

3

مریم دانش پایه

4

نائره پاسخی

5

اعظم جغتائی

6

ناصر میرزایی

7

علی محمد حسن زاده

8

مهتاب امیری

9

امید گودرزی

10

جاوید دادخواه

11

اعظم پور پیرعلی

12

محمد رضا مدرس

13

طیبه یعقوب پور

14

مهناز کوهی

15

زهرا زارعین

16

مرضیه محمدیان

17

اعظم غفوری چهل کمانی

18

فردوس منتظری نجف ابادی

19

علی عامری

20

ارزو تقیان ملک ابادی

21

رویا افصح رضوانی

22

اسیه رحمانی

23

معصومه میرزایی پس ویشه

24

کبری هارون رشیدی

25

عماد خباززاده رضایی

26

سمیه محمدی

27

مهرداد حسین زاده

28

مریم مریم شفقی

29

فتانه شریفی بلسکله

30

ابوالفضل جعفر زاده اسدآباد

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.