برترین فروشندگان
 ردیف   
برترین فروشندگان آبان ماه ۱۳۹۷
 
      1       فاطمه زهرا نامنی 
      2        ندا گودرزی 
      3       کرم احمدیان فرد 
      4       مریم دانش پایه 
      5       فاطمه زلقی 
      6       مژگان موسوی مقدم 
      7       شهین  حسن پور ییلاق 
      8       کبری هارون رشیدی 
      9       گیتی ریاحی 
    10       مهدی زینلی کرمانی 
    11       مژگان امیری 
    12       زهره  رجب پور 
    13       صدیقه رجب پور 
    14       علی محمد حسن زاده 
    15       مریم عبدی 
    16       محمود  خسروی 
    17       مختار سمندری نقدعلی 
    18       بهمن شفیعی 
    19       فاطمه  شجاعی 
    20       معصومه دیمه کار 
    21       سعیده محمدیان مغانی 
    22        ناهید کریمی رکن آبادی 
    23        فهیمه سرلک پور 
    24       مهدی  غلامی 
    25        ام البنین لکزائی 
    26        محبوبه رجائی 
    27       زهرا ادیبزاده 
    28       مریم ملک نیا 
    29       زهرا  رجبی 
    30       سید مهدی موسوی 
    31       ملیحه رستمی 
    32       مریم یوسفی پور باغبان 
    33       افسانه فتحی 
    34       سارا عبداللهی اسفدن 
    35        زینب قلی زاده 
    36       آیسان احمدی تبار 

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.