برترین فروشندگان

فروشندگان برتر شهریور ماه

ردیف

فرانک نوروزی رودسری

1

رسول ثمررخی

2

علی زارعی

3

حمید حاج جعفری زاده

4

بدرالملوک حاج علی اکبری

5

ساینا فولادی مقدم

6

علی اصغر ملایی مهنه

7

فرشته عزیزنوکنده

8

حدیث یعقوبی خیبری

9

مرضیه نادری

10

علیرضا شمشیرکار

11

حنانه ملایی مهنه

12

محترم کارشناس

13

زهرا یعقوبی خیبری

14

محمد رضا نجف پور کردی

15

ام البنین کلبادی نژاد

16

حسن نادری

17

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.