برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان مرداد ماه 1398

۱

ثریا مظلوم

۲

لیلا متین قهفرخی

۳

جمعه نیازی ماه کوئی

۴

محسن پورولی

۵

حمیرا رباطی

۶

غلام حیدر یوسفی سنگان

۷

زهرا حاجی صادقیان

۸

سارا قنبریان

۹

زهرا بوالحسنی

۱۰

فتانه شریفی بلسکله

۱۱

کرم احمدیان فرد

۱۲

رضا ارکبان

۱۳

سمیه محمدجانی

۱۴

علیرضا عباسی

۱۵

جمعه گل توانا سالاری

۱۶

رابیه سید محمدی

۱۷

سمیه ولی محمدی

۱۸

نسترن حسینی القادری

۱۹

مریم نورا

۲۰

علی اصغر خراطی

۲۱

فاطمه نقی زاده

۲۲

صغری محمدیان دستنایی

۲۳

نجمه محمد حسنی

۲۴

شقایق کثیری

۲۵

وحید حاجی بابایی

۲۶

مهدی رشید

۲۷

فهیمه سالاری استادی

۲۸

علی امامی کرانی

۲۹

مرضیه آذخ

 

 

 

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.