برترین فروشندگان

 

ردیف

 

فروشندگان برتر مهر ماه 1399

 

1

 

فرانک نوروزی رودسری

 

2

 

زهره پیری

 

3

 

سمیرا نورا

 

4

 

ابراهیم پتویی

 

5

 

فاطمه خواجه وندی

 

6

 

کریم علیمردانی

 

7

 

زهره جعفری

 

8

 

فاطمه باغبان خمامی

 

9

 

محمد حسن امیری

 

10

 

رضا صباغی

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.