برترین فروشندگان

فروشندگان برتر تیر 1400

ردیف

سمیه نگارستانی

1

کرم احمدیان فرد

2

الهام رضوی

3

شیما زارع عسکری

4

مرضیه کاظمی

5

مرجان حسینی

6

رضا یزدانمهر

7

زهرا اردکان نمدان

8

سحر بلوچ‌ قرایی

9

بهروز اباذری

10

فاطمه ظروفی

11

الهام فتحی

12

زهرا علیدوستی شهرکی

13

زهرا اشراقی

14

شوین رستم پور

15

امیر محمد هاشمی

16

معصومه بهرامی

17

ستاره نامداری گیشنگانی

18

مهری آذربایجانی ورنوسفادرانی

19

اعظم خوریانی

20

محسن آدینه

21

اسیه خنده می

22

زینب محمدی

23

سیدامیرعلی سالاری

24

اعظم صادق نژاد

25

راضیه ولی بخش

26

زینب عباسی

27

ملیکا میرزاپورمشیزی

28

افسانه علی بابایی

29

حبیبه قاسمی

30

فاطمه حاجی نیاء

31

محمود استکی دخد

32

فاطمه قاسمی

33

مجید اسدی

34

آزاد قاسمیانی

35

زهره صافی زاده

36

محنا میرزاپورمشیزی

37

آرشام دلخوش بقمچ

38

صدیقه السادات مبرصادقی فوزی

39

هانیه آذریون

40

ملینا برادران فلاحی

41

امیر خنده می

42

فاطمه دهقان پور

43

زهره قدیری فروشانی

44

سعید افتخاریان فر

45

فرشید رحمانی

46

حانیه فلاحتی مروه

47

هانیتا آذریون

48

حسین سویزی

49

ستایش حسن زاده مغانی

50

مهرنوش غنی

51

الهه کریمی

52

زهرا جواهری

53

زهرا یعقوبی خیبری

54

نجمه غنچه پور

55

محمد کاظم قلی پور

56

زهرا قاسمی قاین

57

زهرا خسروی

58

حسن قرایی

59

آزاد خضری

60

زینب پناهی

61

مهناز امین آبادی

62

فرشته سررشته داری

63

موسی قرایی

64

مهدی کریمی

65

رهاسادات نجفی الموسوی

66

بلور خسروانی

67

فاطمه دوست محمدی

68

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.